Možete nas kontaktirati putem mejlova office@ekologo.rs, jelena.misovic@ekologo.rs, ekologo036@gmail.com i ekologo036doo@gmail.com
Radno vreme preduzeća je radnim danima od 08-16h. Nedeljom ne radimo.
Aktivan telefon na koji nas možete dobiti je 064/64-369-38

EKO
LOGO
NAŠA ODGOVORNOST DANAS,
ČISTA I ZDRAVA BUDUĆNOST!
KONSALTING I
POSREDOVANJE U OTKUPU
motornih i industrijskih ulja,
zauljanih otpadnih voda i
emulzija
KONSALTING I
POSREDOVANJE U OTKUPU
Akumulatora i trakcionih
baterija
KONSALTING I
POSREDOVANJE U OTKUPU
guma

ULJA I FILTERI

Samo jedan litar korišćenog motornog ulja zagadi čak 1.000.000 litara vode za piće što ga svrstava u najveće zagađivače životne sredine! Otpadna ulja jesu sva mineralna ili sintetička ulja ili maziva, koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote. . .

PROČITAJ VIŠE. . .

AKUMULATORI

Stari akumulatori u sebi sadrže elektrolit koji je veoma agresivan i opasan po životnu sredinu. Ako stari akumulator završi na zemlji iz njega će iscureti kiselina i zagaditi životnu sredinu. Osim kiseline stari akumulatori sadrže i teški metal olovo. Reciklaža otpadnih akumulatora zasniva se na neutralizaciji kiseline i izdvajanju olova koje se može ponovo koristiti. . .

PROČITAJ VIŠE. . .

GUME

Dotrajale auto gume predstavljaju otpad za čiju razgradnju u prirodi je potrebno 150 godina. Reciklažom se dobijaju višenamenski proizvodi, mada je primarna uloga reciklaže zaštita zdravlja i životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. Otpadne gume ne mogu se odlagati na deponiju, a sakupljanje otpadnih guma vrši se na propisan način, odnosno njihovo skladištenje vrši se u skladištu. . .

PROČITAJ VIŠE. . .
Upitnik za procenu i izradu plana upravljanja otpadom Popunite upitnik

Vesti Sve vesti...

Saznajte najnovije vesti o ekologiji, dešavanjima, otkupu otpada i akcijama firme Ekologo DOO.

Upravljanje otpadom

Intervju sa Đorđem Đerkovićem savetnikom za upravljanje

Saradnja Eko logo 036 d.o.o i UASS

U prostorijama firme EKO LOGO 036 d.o.o. potpisan je

Referentna lista Kompletna referentna lista

Sarađujemo sa velikim brojem preduzeća izdvajamo neka od njih: